Sagādes daļa

Aija Hovecka

Vadītāja

Tālrunis +371 63401602

aija@liepajaspapirs.lv

  AijaHovecka.jpg

Agita Samoška

Gatavās produkcijas noliktavas pārzine

Tālrunis +371 63401603 

agita@liepajaspapirs.lv

Latvia_Flag.png  Russia_Flag.png

  Agita_Samo__ka.jpg

 

 

Gita Karlsone

Gatavās produkcijas noliktavas pārzine

Tālrunis +371 63436808 

gita@liepajaspapirs.lv

Latvia_Flag.png  Russia_Flag.png