AS “Liepājas Papīrs” 2018. gadā plāno stiprināt tirgus pozīciju Rietumeiropā

26/07/2018

 

LP_logo_2017.jpg

2018. gada 26. jūlijā notika AS “Liepājas Papīrs” akcionāru sapulce, kurā akcionāri izvērtēja 2017. gadu un vienojās par 2018. gada stratēģiskajiem mērķiem.

 

 

Sapulcē klātesošie akcionāri tika iepazīstināti ar padomes, valdes un zvērinātā revidenta ziņojumiem, kā arī uzņēmuma 2017. gada pārskatu. Padomes loceklis Imants Vismins, iepazīstinot klātesošos ar Padomes ziņojumu, uzsvēra,  ka neskatoties uz sarežģīto situāciju Krievijas tirgū, pārdošanas izmaksu un darba algu izmaksu kāpumu, 2017. gadā uzņēmums ir strādājis ar peļņu. Arī  AS “Liepājas Papīrs” valdes priekšsēdētājs un prezidents Jānis Vilnītis uzsvēra, ka 2017. gads  uzņēmumam bijis izaicinājumiem bagāts. Tas saistīts gan ar mērķtiecīgu un plānveidīgu eksporta apjomu pārstrukturizāciju no Austrumeiropas uz Rietumeiropas tirgiem, gan ar  pārmaiņām akcionāru struktūrā.  Uzņēmuma prezidents uzsver, ka  2017. gadā eksports uz Krieviju bijis  19.84%, kas ir par 4.15% mazāk nekā  2016. gadā un ko kompensē  eksporta apjoma pieaugums uz tādām Rietumvalstīm kā Vācija, Dānija, Zviedrija. 2017. gadā uzņēmums uz divdesmit pasaules valstīm  ir eksportējis gandrīz pusi no saražotā produkcijas kopapjoma.  Tā kā eksporta apjomu kāpināšana ir būtisks uzņēmuma darbības virziens, tieši Rietumu tirgu apgūšana un starptautisko izstāžu apmeklēšana  līdztekus iekārtu iegādei un līderpozīciju stiprināšanai vietējā tirgū, ir arī viens no 2018. gada stratēģiskajiem mērķiem, par kuriem vienbalsīgi nobalsoja visi sapulcē klātesošie akcionāri.

 

Uzņēmuma finanšu direktors Normunds Jansons klātesošos iepazīstināja ar 2017. gada pārskatu, norādot, ka 2017. gadā uzņēmums strādājis ar 6,1 miljonu euro apgrozījumu, gūstot 46 000 peļņu, un 2% rentabilitāti. Pozitīvu tendenci uzrādīja uzņēmuma  likviditātes rādītājs, pieaugot  par 13% pret iepriekšējo gadu un sasniedzot 1,7.

 

Kopumā, izvērtējot uzņēmuma iepriekšējā gada radītājus, klātesošie piekrita, ka AS “Liepājas Papīrs” uzrāda stabilus un uz pozitīvu izaugsmi vērstus finanšu rādītājus un ka 2018. gadā jāturpina mērķtiecīgs darbs jaunu tirgu apgūšanā.

 

AS "Liepājas Papīrs" ir  dibināts 1993.  gadā uz bijušās Liepājas papīra izstrādājumu fabrikas bāzes. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 198090.00 EUR, tas nodrošina darba vietas vairāk nekā simts darbiniekiem un ir viens no vadošajiem uzlīmju un etiķešu ražotājiem Baltijas valstīs. 2018. gadā AS “Liepājas  Papīrs”’ atzīmē savu 120 gadu jubileju.

 

 

1.JPG 3.JPG 5.JPG
‹ Atpakaļ