AS “Liepājas Papīrs” akcionāru pilnsapulcē izvērtē 2018. gada rezultātus un vienojas par 2019. gada stratēģiskajiem mērķiem

13/06/2019
LP_logo_2017.jpg

 

12. jūnijā AS “Liepājas Papīrs” akcionāri tikās pilnsapulcē, kurā iepazinās ar padomes, revidenta un valdes ziņojumu par uzņēmuma 2018. gada darbības rezultātiem, apstiprināja gada pārskatu un 2019. gada stratēģiskos mērķus.

 

 

Padomes priekšsēdētāja Anna Bruže, iepazīstinot klātesošos ar 2018. gada rādītājiem, norādīja, ka iepriekšējais ar finansiālajiem darbības rādītājiem uzņēmumā vērtējams kā stabils. 2018. gadā pieaudzis uzņēmuma neto apgrozījums par 4,2%, sasniedzot 6,3 miljonus. Uzņēmums strādājis ar 81332eiro  peļņu.

 

 

Valdes priekšsēdētājs Normunds Jansons, savukārt, izklāstot valdes darbu, uzsvēra, ka “iepriekšējais gads uzņēmumam bijis izaicinājumiem bagāts.” Lielākās pārmaiņas bija saistāmas ar eksporta tirgus pārorientēšanu no Austrumeiropas uz Rietumeiropas tirgiem, straujo izmaksu pieaugumu gan materiāliem, gan darbaspēkam un citiem būtiskiem ražošanas aspektiem, kas ietekmēja arī ražotās produkcijas cenu. Valdes priekšsēdētājs pauž gandarījumu par vairākiem būtiskiem notikumiem – uzņēmuma 120 gadu jubileju, kas apliecina uzņēmuma dzīvotspēju un pienesumu Latvijas poligrāfijas nozarē cauri laikiem, kā arī pieņemtos lēmumus par uzņēmuma modernizāciju.

 

 

Tieši procesu modernizācija - automatizācija un digitalizācija -, kā arī personāla attīstība  ir uzņēmuma 2019.  gada stratēģiskie mērķi, par kuriem vienbalsīgi vienojās pilnsapulces dalībnieki. 2019. gadā plānots ieguldīt būtiskus uzņēmuma finansiālos un darbaspēku resursus jaunu iekārtu iegādē, kā arī procesu automatizācijas sistēmu ieviešanā, tādējādi sekmējot darba efektivitāti un ražību. Tāpat, ņemot vērā darba tirgus mainību un darbaspēka trūkumu, uzņēmums plāno veltīt iespējami lielas pūles un līdzekļus esošo darbinieku kvalifikācijas un konkurētspējas celšanā.

 

AS "Liepājas Papīrs" ir  dibināts 1993.  gadā uz bijušās Liepājas papīra izstrādājumu fabrikas bāzes. Uzņēmuma pamatkapitāls ir 198090.00 EUR, tas nodrošina darba vietas vairāk nekā simts darbiniekiem un ir viens no vadošajiem uzlīmju un etiķešu ražotājiem Baltijas valstīs. 2018. gadā AS “Liepājas  Papīrs”’ atzīmēja savu 120 gadu jubileju.

 

 

 

Informāciju sagatavoja:

Laura Liepiņa

AS “Liepājas Papīrs”

T.: +371 29479192

E.: laura@liepajaspapirs.lv

‹ Atpakaļ