Rekvizīti

 

Nosaukums akciju sabiedrība "Liepājas papīrs"
Vienotais reģistrācijas numurs 40003048757
PVN reģistrācijas numurs LV40003048757
Juridiskā adrese Pļavu iela 17, Liepāja, LV-3411, Latvija
Banka akciju sabiedrība "SEB banka"
Konta numurs UNLALV2X
SWIFT kods LV52UNLA0012001467168